Werkwijze

Lekkage? Wat nu?

U bent tot de onaangename verrassing gekomen dat u last heeft van een lekkage.

Meld uw lekkage

Neem direct contact met ons op om de gevolgschade te beperken. Ons team van experts komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Schade melden bij uw verzekering!

Wij melden in overleg uw schade bij uw verzekering aan. We kunnen het volledige claim-proces voor u uit handen nemen.

Onze werkwijze is al jaren succesvol!

lekcontrole

Reparatie!

We detecteren waar de bron van uw lekkage zich bevindt en repareren het lek. Op die manier voorkomen we verdere gevolgschade.

Schade vaststellen!

We maken een uitgebreide rapportage op basis van onze lekdetectie werkzaamheden en stellen een offerte van de gevolgschade op.

Rapport versturen!

We leveren een volledig opgemaakt dossier aan bij uw verzekering.

Call Now ButtonBel nu Lek Check